Apmacība – Tehniskā niršana

TEHNISKĀ NIRŠANA

TEHNISKĀ NIRŠANA

ADVANCED NITROX DIVER. (+ dekompresijas procedūras) 

Mērķis
Šī programma ir izstrādāta ar mērķi paplašināt nirēju zināšanas EANx maisījuma izmantošanas jomā. Tā attīsta arī ieniršanas iemaņas un prasmes, nodrošinot dziļāku izpratni par niršanu, izmantojot EANx maisījumus.
Programmas laikā tiek izmantoti EANx maisījumi ar skābekļa saturu robežās no 21% līdz 50%.
Programma kvalificē nirēju ieniršanai līdz 42 metru dziļumam un dekompresijas apstāšanos veikšanai līdz 15 minūtēm, kā dekompresijas gāzi izmantojot maisījumu EAN 50.

Prasības
Ir jābūt kvalificētam IANTD EANx Diver un IANTD Deep Diver līmeņa nirējam un jāiesniedz apliecinājums par vismaz 25 reģistrētām ieniršanām vai jābūt pietiekamai pieredzei, kas pierāda instruktoram, ka studentam ir pietiekamas zināšanas un spējas turpināt apmācību šajā līmenī. Vismaz 15 gadi ar vecāku vai aizbildņa atļauju vai 18 gadi bez aizbildņa atļaujas.

Mērķis
Šī nirēju treniņu programma ir izstrādāta ieniršanām dziļumos no 30 metriem un pēc instruktora ieskatiem līdz 51 metram, izmantojot parastos gāzu maisījumus elpošanai, un nodrošinot vislabāko šo maisījumu pielietošanas izpratni, ierobežojumu zināšanu par jebkuru EANx maisījumu, kā arī EANx maisījumu un tīra skābekļa izmantošanu dekompresijai. Šī programma sniedz papildu ieniršanas pieredzi 54 metru dziļumā. 

Prasības
Ir jābūt Advanced EANx Diver līmeņa IANTD kvalifikācijai.
Ir jāuzrāda apliecinājums par ne mazāk kā 100 reģistrētām ieniršanām, no kurām vismaz 30 bija veiktas dziļāk par 27 metriem, vai ir jābūt pietiekamai pieredzei tehniskajām ieniršanām, lai pārliecinātu instruktoru par to, ka apmācāmajam ir zināšanas un spējas turpināt treniņus šajā līmenī. Vismaz 18 gadi.

Mērķis
Šī programma ir izstrādāta ar mērķi trenēt tos, kuru nolūks ir veikt ieniršanas dziļumos no 39 metriem un līdz 60 metriem, un kas nevēlas izmantot gaisu kā papildus maisījumu dziļumos virs 39 metriem. Maisījumi Trimix ļauj pazemināt narkozes efektu šādos dziļumos. Šī programma gatavo nirējus ieniršanām ar Trimix maisījumiem dziļumos līdz 60 metriem. 

Prasības
Ir jābūt Advanced EANx Diver līmeņa IANTD kvalifikācijai.
Ir jāiesniedz apliecinājums par vismaz 100 reģistrētām ieniršanām, no kurām 30 ir bijušas vairāk kā 27 metru dziļumā vai jābūt pietiekamai pieredzei tehniskajām ieniršanām, lai atbilstu instruktora prasībām un pierādītu savu spēju turpināt treniņus šajā līmenī.
Minimālais vecums ir 18 gadi.

Programmai ir jāietver vismaz viena ieniršana ar gaisu vai ar EANx mainījumu, vai ar Normoxic Trimix maisījumu (ar О2 skābekļa saturu virs 21%) vai ieniršana ar atšķaidītāju atklātā ūdenī (vai vidēs, kad starp nirēju un ūdens virsmu ir šķērslis), ja akvalangists jau ir kvalificēts. Visās šajās ieniršanās apmācāmajam ir jāiztiek ar vienu etapa balonu.
Programmai ir jāietver arī vismaz trīs ieniršanas atklātā ūdenī ar Trimix maisījumu, izmantojot vienu gāzes pārslēgšanu.

Šīs ieniršanas var tikt veiktas dziļumu diapazonā no 39 metriem un līdz 60 metriem. Visām ieniršanām jānotiek ar zemūdens datoriem, kuru rādījumiem ir jādublējas ar IANTD tabulām pie gāzu pārslēgšanas procesiem. Tiek ieteikts izmantot datorus ar maisījumu pārslēgšanas iespēju. Ieniršanas jāveic saskaņā ar standarta programmatūru gadījumā, ja tās ir IANTD apstiprinātas.
Šai programmai ir jāietver vismaz 240 minūtes kopējā laika, ieskaitot ieniršanas ar gaisu, maisījumiem EANx un Trimix.